ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

ALKE

Η Παύλος Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της σειράς ηλεκτρικών οχημάτων της Ιταλικής εταιρείας Alke η οποία εξασφαλίζει μεταφορές με μηδενικές εκπομπές ρύπων και καμία ηχορύπανση. Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι καθαρές μεταφορές σε κλειστά περιβάλλοντα, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένη κυκλοφορία και αυστηρούς  περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Όλα τα μοντέλα είναι ιδανικά για μια πληθώρα εργασιών, όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες, catering, διανομή street food ακόμη και για μεταφορές βαριών φορτίων με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1.630 kg (έκδοση σασί ΑΤΧ 340 Ε).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section