ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

TERRA

Η TERRA A.E. δραστηριοποιείται από το 1971 στον τομέα κατασκευής και εμπορίας αγροτικών παρελκομένων και εδρεύει στη Λάρισα όπου βρίσκονται και οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έκτασης 10.000 τ.μ. Είναι θυγατρική εταιρεία της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ.

Κατασκευάζει πλήρη σειρά γεωργικών παρελκομένων – άροτρα, φρέζες, καταστροφείς, ψεκαστικά μηχανήματα, αρδευτικά συστήματα, κλπ. και αντιπροσωπεύει κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως  KVERNELAND, ARCUSIN, και MX.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section