ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

GOMACO

Η Gomaco είναι πρωτοπόρος κατασκευαστής ειδικών μηχανημάτων διάστρωσης σκυροδέματος και κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Από την ίδρυσή της, το 1965, κατοχύρωσε και καθιέρωσε τη μέθοδο διάστρωσης σκυροδέματος η οποία συνεχίζει έως σήμερα να αποτελεί τον πιο διαδεδομένο και τεχνικά αποδεκτό τρόπο.

Τα μηχανήματά της βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα διαστρώσεων απασχολώντας λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σκυροδέματος κατά τη διάστρωση.

Τα μηχανήματα της Gomaco έχουν ποικίλες εφαρμογές και διακρίνονται σε:

  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ (Curb & Gutter)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (Pavers)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ (Placers & Spreaders)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Trimmers & Placers)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (Texture & Cure)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ (Finishers)
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Canals)

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section