ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ορφέως 113, 11855 Ρουφ, Αθήνα
Τ 210 340 8800
Ε info@pjc.gr

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ P J CONDELLIS S.A.

Η στρατηγική μας για το Ανθρώπινο Δυναμικό συνδέεται άρρηκτα με την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους μας. Με σκοπό να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτών των στόχων, επιδιώκουμε:

  1. Να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής, με ανθρώπους που αποτελούν το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας.
  2. Να είμαστε δίπλα τους και να υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους ανέλιξη.
  3. Να αντλούν οι άνθρωποί μας ικανοποίηση από την εργασία τους και να αισθάνονται υπερήφανοι .

Θέλουμε να ελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε ικανά στελέχη, επενδύοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανταμείβοντας την απόδοσή τους.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημιουργούμε για όλους τους συναδέλφους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα, ανταμείβει τη δημιουργικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην P J Condellis S.A., δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε λειτουργικά και δημιουργικά πόστα. Αναζητούμε ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν ομαδικά, που μοιράζονται το όραμα, τις αρχές και τις αξίες μας. Έχουν ήθος, ικανότητες, ενθουσιασμό για να εξελιχθούν και να διακριθούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεισφέροντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων μας.

ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανακοινώσει κάποια θέση που να σας ενδιαφέρει. Συχνά αντλούμε υλικό από τη βάση των βιογραφικών που έχουμε και καλύπτουμε τις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν.

Η P J Condellis S.A. προβαίνει, στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος, με σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση στην P J Condellis S.A. για την οποία κρίνεται ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
Εφόσον το επιθυμείτε έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε να χρησιμοποιηθούν και από θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες με την P J Condellis S.A. εταιρείες με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας σε αυτές.
Η P J Condellis S.A. διατηρεί τα βιογραφικά στοιχεία, που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την συμπλήρωση της φόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Φύλο(Required)
Εκπαίδευση
Πτυχίο(Required)
Προϋπηρεσία (Έτη)(Required)
Ξένες Γλώσσες
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μου από θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες με την ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εταιρείες.
Accepted file types: pdf, doc, docx, odt, Max. file size: 2 MB.
Αποδέχομαι τους όρους(Required)
Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας(Required)