ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ορφέως 113, 11855 Ρουφ, Αθήνα
Τ 210 340 8800
Ε info@pjc.gr

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ιστορία μας και η ανάγκη μας για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη καθορίζουν και την αποστολή μας. Και αυτή είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την αειφόρο ανάπτυξη σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας, προσφέροντας υπηρεσίες πέραν των βασικών προσδοκιών τους.

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Στοχεύουμε στην αριστεία, καθώς πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων προσπαθειών.  Η αριστεία, λοιπόν, δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα, το υπολογισμένο ρίσκο και την προθυμία να προκαλέσουμε την υπάρχουσα κατάσταση μέσω καινοτομιών.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΡΟ

Επιδιώκουμε την εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού μας με πάθος κα αφοσίωση.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τηρούμε αρχές ειλικρίνειας, διαφάνειας και ευθύνης, με υψηλά ηθικά πρότυπα σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας, με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προωθούμε ένα υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τον αμοιβαίο σεβασμό, προκειμένου να επιτύχουμε κοινούς στόχους με συνεργατικότητα.