ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ορφέως 113, 11855 Ρουφ, Αθήνα
Τ 210 340 8800
Ε info@pjc.gr

Νέα

Η New Holland παρουσίασε το πρώτο τρακτέρ μεθανίου της σειράς T6 Methane Power