ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ορφέως 113, 11855 Ρουφ, Αθήνα
Τ 210 340 8800
Ε info@pjc.gr

Νέα

Η New Holland παρουσίασε το Έξυπνο Αγρόκτημα New Holland σε συνεργασία με το αγρόκτημα “Il Raccolto”